Berita

Publikasi Berita PPPPTK PKn dan IPS

Lomba Menulis Artikel Pembelajaran Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana

Dalam rangka menggali gagasan (ide) dan/atau menuangkan hasil praktik baik serta meningkatkan kesadaran akan kesiapsiagaan bencana di kalangan guru, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan Lomba Menulis Artikel Pembelajaran Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana.

Pendaftaran

  1. Calon peserta mendaftar secara online pada laman www.kesharlindungdikmen.id
  2. Waktu pendaftaran mulai tanggal 1 Februari s.d. 31 Maret 2019

 

Persyaratan Peserta

  1. Guru SMA/SMK dan Pendidikan Khusus
  2. Tercatat di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK Kemdikbud) yang dibuktikan dengan tangkapan layar (screenshot) Dapodik dan dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi
  3. Melampirkan surat pernyataan sebagai guru yang diketahui oleh Kepala Sekolah.
  4. Tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai Kepala Sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja di luar satuan pendidikan.
  5. Karya dilampiri lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Guru pada Dinas Pendidikan Provinsi/Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi

 Semua persyaratan diunggah pada laman www.kesharlindungdikmen.id.

Untuk mengunduh pedoman selengkap, klik tautan berikut: Pedoman Lomba Menulis Artikel Kesiapsiagaan Bencana 2019

 

Lomba Menulis Artikel Pembelajaran Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana

 

Sumber: Pedoman Lomba Menulis Artikel Kesiapsiagaan Bencana 2019

 

Search